Most prijateljstva: naši u posjeti Falkenbergu


30.4.3019.

U okviru projekta Most prijateljstva Falkenberg – Sarajevo, koji traje više od 20 godina, grupa učenika devetog razreda naše škole, sa nastavnicom Amilom Islamović i učiteljicom Eldinom Halimanović, jučer su otputovali u višednevnu studijsku posjetu Švedskoj. Domaćini, učenici i nastavnici Osnovne škole Tonga iz Falkenberga, najavili su zanimljiv program, koji podrazumijeva i posjete kulturnim i historijskim znamenitostima Falkenberga, upoznavanje sa švedksim obrazovnim sistemom, ali i načinom života u ovoj izrazito multikulturalnoj zemlji.