Naši učenici na izložbi “Sarajevski ratni predmeti – Priče iz opkoljenog grada”


U četvrtak 25. maja 2017. godine u 15.30 sati, u Galeriji  Općine Novi Grad Sarajevo,  u u saradnji sa Historijskim muzejem Bosne i Hercegovine,  otvorena je izložba „Sarajevski ratni predmeti – Priče iz opkoljenog grada – istureni punkt za prikupljanje predmeta i priča za kolekciju Opkoljeno Sarajevo“. Otvaranju su prisustvovoli i učenoci šetog razreda naše škole.

Podsjećamo da će izl

O izložbi:

Zbirka i Izložba „Opkoljeno Sarajevo“ je formirana 2003. godine i od tada pa do današnjeg dana se svakodnevno obogaćuje predmetima koje Muzeju doniraju građani. Među predmetima se nalazi najveći broj onih koji ukazuju na kreativnost građana u nevjerovatnim uslovima opsade grada.

Za petnaest godina prikupljanja Muzej je kolekciju obogatio sa značajnim brojem peći koje pokazuju impresivne kreativne sposobnosti i vještine Sarajlija, a svaka od njih ima svoj historijat i priču.

Osim edukativne uloge, cilj izložbe ratnih pećica je i  animirati građane da evociraju uspomene i potaknuti ih da poklone vlastite predmete, te podijele svoje ratne priče.

Izložba će biti i prilika za prikupljanje novih predmeta i priča koje će kustosi Historijskog muzeja prikupljati od građana.