Naši učenici na otvaranju izložbe “Karanfile, cvijeće moje”


Učenici petog razreda naše škole danas su bili na otvaranju izložbe “Karanfie, cvijeće moje”, koja će u narednom periodu biti postavljena u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo.

Izložba ima za cilj prikazati značaj, simboliku i upotrebu bosanskohercegovačkih vrsta karanfila, rijetke i lijepe vrste karanfila naših planina, uzgojni turski karanfil kao neizostavni dio vrtne umjetnosti bosanskih avlija. Izložbom će se predstaviti i karanfil u usmenoj poeziji, ornamentici, gradskoj i seoskoj nošnji i predmetima pokućstava u tradiciji naroda bosanskohercegovačkog prostora.

Izložba također ukazuje i na tradiciju naroda u BiH, te upotrebu, simbolizam i značaj tog cvijeta koji se često javlja u lirskoj usmenoj poeziji, gdje simbolizira viteštvo, hrabrost i odvažnost. Javlja se i na ornamentici gradske i seoske nošnje i dijelovima pokućstva u tradiciji naroda BiH, a također je i neizostavni dio tradicionalne vrtne umjetnosti bosanskohercegovačkih avlija.

Autorica izložbe je mr.sci. Berina Bečić, viša kustosica-hortikulturistica. Izložba će biti otvorena od 8. do 22. maja 2019. godine.