Obustava redovne nastave, kao i rada produženog boravka, do daljnjeg


Na osnovu Naredbe Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo realizacija redovne nastave odgađa se do daljnjeg, kao i rad produženog boravka.

Online nastava se nastavlja realizovati u skladu sa instrukcijama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.