Od 26.04.2021. godine, kombinovana nastava za VII i VIII razred


Kombinovani model nastave za učenike VII i VIII razreda realizira se od ponedjeljka 26.04.2021. godine. 
 
Ukoliko učenik želi pratiti isključivo online nastavu, potrebno je da roditelj pošalje popunjenu izjavu u prilogu na zvanični mail škole mesaselimovic1@gmail.com
 
 
Učenici V, VI i IX razreda nastavu i dalje prate po online modelu.
 
Povratak učenika u školske klupe u ovom trenutku motiviran je potrebom za socijalizacijom učenika, a ne isključivo obrazovnim potrebama. Ocjenjivanje učenika vršit će se prema Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukciji o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona za vrijeme realizacije online nastave.