Od naredne školske godine: Nastava u drugoj smjeni počinje od 13.25


U novu školsku godinu ulazimo sa izmijenjenim terminima početka smjena. Od prvog dana škole u 2017/18. godini nastava počinje:

  • u prvoj smjeni od 8.00 sati,
  • u drugoj smjeni od 13.25 sati.