Održana radionica za roditelje učenika VII 2


Nakon održanog roditeljskog sastanka na kojem je akcenat bio na razgovoru koji roditelji svakodnevno vode sa svojom djecom, roditelji učenika VII2 razreda su zamolili da se uradi jedna radionica, koja bi im pomogla u jačanju komunikacije sa svojom djecom. Razrednica Amila Islamović je reagovala i prenijela molbu pedagogici škole, Medihi Musić. Kolegica Mediha je rado pristala, te u prisustvu razrednice i roditelja, 31.05.2023. godine održala je radionicu pod nazivom „Radost odgovornog roditeljstva“.

Nakon urađene radionice, svi roditelji su izrazili ogromno zadovoljstvo i zahvalnost pedagogici škole. Uživali su u realizaciji različitih aktivnosti, kroz koje im je pedagogica škole dala temu za razmišljanje kada je u pitanju njihov odnos prema djeci i način komunikacije sa njima.

Na kraju radionice dogovorili su se da već u septembru urade novu radionicu na kojoj će osim roditelja biti prisutni i učenici.