Poziv za upis djece u prvi razred 2020/21.


Upis djece u prvi razred vršit će se u APRILU, u terminu od 1.04. do 30.04.2020. godine. Sve potrebne uslove kao i potrebnu dokumentaciju možete pogledati u sljedećem dokumentu Poziv za upis djece u I razred – 2020-2021.

Popunjenu  Prijavu poslati na email ms.upisprvacica@gmail.com

 

Ukoliko želite koristiti usluge produženog boravka, molimo da popunjenu prijavu pošaljete  na mail  produzenims@gmail.com

Prijava za upis u produženi boravak

Produženi boravak – cjenovnik