Oglas za upis učenika u prvi razred


Na osnovu članova 54, 55. i  57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 i 33/17), Pravila JU OŠ “Meša Selimović” Sarajevo,  JU OŠ „Meša Selimović“ Sarajevo raspisuje

 

OGLAS


ZA UPIS DJECE U I (PRVI) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

 

Upis djece u I (prvi) razred školske 2018/19.godine će se vršiti u periodu:

01.04.2018. do 30.04.2018.godine – PRVI UPISNI ROK 
(APRILSKI UPISNI ROK)

 

15.08.2018. do 31.08.2018.godine – DRUGI UPISNI ROK
(AUGUSTOVSKI UPISNI ROK – U IZUZETNO OPRAVDANIM RAZLOZIMA)

Upis djece u I (prvi) razred u gore navedenim rokovima se vrši svakim radnim danom od 9:00h do 12:00h, kod sekretara škole.

 

PRILIKOM UPISA OBAVEZNO PRILOŽITI: 

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH 2. LJEKARSKO UVJERENJE
3. UVJERENJE/POTVRDA O POHAĐANJU OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU (izdato od strane nadležne ustanove)
4. CIPS prijava mjesta boravka na uvid.

Prema članu 54. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 I 33/17), roditelj potvrđuje pripadnost školskom području uvidom u važeću CIPS-u prijavu.

Prema članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.23/17 I 33/17), “ školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života”, tj. djeca rođena do 01.septembra 2012.godine.

“Škola koja ima odgovarajuće prostorne i kadrovske uvjete može omogućiti upis u školu djetetu koje je mlađe od utvrđene starosne dobi predviđene za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.”
Također, mogu se upisati i starija djeca, a koja nisu do sada upisana iz opravdanih razloga.

Procjenu zrelosti djeteta za poloazak u školu vrši komisija za upis učenika u prvi razred u sastavu:

  1. Mediha Musić, pedagog škole,
  2. Sabina Kačar, nastavnica razredne nastave.