Opštinsko takmičenje iz matematike: Admir Ahmespahić prvi


Na opštinskom takmičenju, koje se održalo 9. marta u Osnovnoj školi “Osman Nuri Hadžić”, prvo mjesto osvojilo je jedanaest učenika, među kojima je i naš Admir Ahmespahić. Admira je za takmičenje pripremala nastavnica Nada Dedić.

I ostali učenici koji su našu školu predstavljali na takmičenju ostvarili su zapažene rezultate.

 

 

Kompletni rezultati takmičenja:

Najuspješniji među učenicima završnog razreda bili su učenici OŠ „Skender Kulenović“ Ilma Erović i Iman Dedajić, zatim Arnela Ombaša i Ramina Kalabušić, učenice OŠ „Umihana Čuvidina“, Dalila Lokvančić, Hana Mahmutović i Elina Mursalimova iz škole „Fatima Gunić“, kao i Selma Jakić iz škole „Ćamil Sijarić“, te Irfan Kačapor iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, Anes Ramić iz OŠ „Sokolje“ i Admir Ahmespahić iz OŠ „Meša Selimović“.

Drugo mjesto osvojili su Azra Alagić, učenica škole „Skender Kulenović“, Nejla Selimović iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, Berin Karahodžić i Tarik Rahmanović iz škole „Osman Nakaš“, te Emir Agović iz Osnovne škole „Sokolje“.

Na treće mjesto plasirao se Mirza Hasović, učenik Osnovne škole „Osman Nakaš“.

Najbolji matematičari u kategoriji osmog razreda, sa maksimalnim brojem osvojenih bodova su Sibel Hadžimušović iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ i Ajdin Hajdarević iz škole „Skender Kulenović“. Drugo mjesto osvojila je Imana Alibašić, učenici škole „Aleksa Šantić“, dok je treće mjesto pripalo Mirzi Podrugu, učeniku škole „Skender Kulenović“.

Najbolje znanje iz matematike među učenicima sedmog razreda pokazale su učenice Osnovne škole „Osman Nakaš“ Asja Rahmanović i Ena Pavlinović, te Šejla Bujak, učenica škole „Aleksa Šantić“.

Drugo mjesto je osvojio Emin Ligata iz Osnovne škole „Fatima Gunić“, dok su trećeplasirani Ema Kurtović i Tajra Čavčić, učenice škole „Skender Kulenović“, zatim Jasenko Brakić iz škole „Osman Nuri Hadžić“, Tarik Ćatić iz škole „Umihana Čuvidina“ i Salih Letić iz škole „Avdo Smailović“.

(Rezultati preuzeti sa stranice Općine Novi Grad Sarajevo)