Osmi razredi obilježili Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda


Aktiv biologije i hemije je sa učenicima osmih razreda obilježio Svjetski dan šuma 21.3. i Svjetski dan voda 22.3.