Početak školske 2022/2023. godine


U četvrtak 1.09.2022. godine počinje nova školska godina.

RASPORED SMJENA PO ODJELJENJIMA:

  1. smjena su učenici II, VI, VII, VIII i IX razred
  2. smjena su učenici I, III, IV i V razred

Čas traje 45 minuta, a satnica zvona data je u prilogu: Satnica časova.

NAPOMENA:

U četvrtak 1.09.2022. godine nastava će se realizovati po rasporedu:

  1. smjena sa početkom u 8:00 h
  2. smjena sa početkom u 14:00 h

Prijem prvačića: I1 u 11:00, I2 u 12:00 i I3 u 13:00 sati.

Raspored satnice zvona za četvrtak 1.09.2022. godine u prilogu: Raspored satnice za četvrtak 1.9.2022.

Svim učenicima i nastavnicima želimo sretan i uspješan početak nove školske 2022/2023. godine.