Posjeta Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu


Dana 16.4.2024 godine, učenici osmih i devetih razreda posjetili su Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, u pratnji nastavnice hemije u sklopu Otvorenih dana hemije.
Učenicima su prezentirana studijska usmjerenja i aktivnosti Odsjeka, a također su imali priliku učestvovati u interesantnim eksperimentima gdje su bili jako aktivni i zainteresovani.