Posjeta Trećoj policijskoj upravi


U srijedu, 20.12.2023. godine, učenici prvog razreda OŠ „Meša Selimović“, zajedno sa svojim učiteljicama i direktorom škole, posjetili su Treću policijsku upravu MUP-a Kantona Sarajevo. Posjeta je upriličena u okviru realizacije posebnih programskih aktivnosti  „Pomaganje i hrabrost“. 
 
Učenicima je tom prilikom priređena prigodna prezentacija o pravilima ponašanja  u saobraćaju. Potom je organiziran obilazak prostorija PS Novi Grad, a učenicima je prezentiran i dio opreme sa službenim vozilima, koju policija koristi u svakodnevnom obavljanju poslova, što je izazvalo posebnu pažnju i zanimanje prvačića. Na kraju, može se zaključiti da je ovo bilo veoma uspješno i obostrano korisno druženje, koje će svakako doprinijeti kvalitetnijoj implementaciji na terenu i to posebno među učenicima koji i jesu osnovna ciljna grupa.