Postupak javne nabavke usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školi


U skladu sa najavljenim pokretanjem produženog boravka u školi, pokrenut je i postupak javne nabavke usluga dostavljanja pripremljenje hrane.

Zainteresovane strane tendersku dokumentaciju mogu preuzeti sa sljedećih linkova:

  1. Obavještenje o nabavci 
  2. Konkutentski postupak javne nabavke