Povodom Međunarodnog dana jezika učenici VI 3 posjetili izložbu u Općini Novi Grad


Učenici VI 3 posjetili su 5.3.2020.godine u Općini Novi Grad izložbu:Izdanja iz savremene lingvističke bosnistike povodom Međunarodnog dana jezika.