Poziv turističkim agencijama


Ponuda za realiziranje ekskurzije učenika devetog razreda

 

Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za realiziranje ekskurzije učenika devetog razreda, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Sl. novine Kantona Sarajevo 36/2010) i Izvedbenog plana i programa ekskurzije učenika devetog razreda Osnovne škole “Meša Selimović” Sarajevo za školsku 2017/2018. godinu.

U ponudi obavezno dostaviti:

 • Dokaz o posjedovanju odgovarauće licence i dokaze o ispunjavanju drugih uslova za obavljanje registovane djelatnosti,
 • Dokumentaciju kojom dokazuju reference i iskustvo u organizaciji i realizaciji ovih oblika odgojno-obrazovnog rada (ugovori, preporuka),
 • Turistički paket usklađen sa Izvedbenim planom i programom ekskurzije, ,
 • Tačan opis odredišta, podatke o položaju, kategoriji, udobnosti, smještaj prilagođen učenicima, ishrana prilagođena svim učenicima,
 • Autobusi vrhunskog kvaliteta, tehnički pregledani i ispravni (Pisani dokaz – dokumentacija)
 • Broj dana u aranžmanu,
 • Termin polaska,
 • Termin odlaska.

Pored navedene destinacije Agencije mogu dati ponudu i prijedlog svoje maršute u skladu sa Pravilnikom i našim Izvedbenim planom i programom, sa posebnim osvrtom na ciljeve.

Ponude dostaviti na adresu:

JU OŠ “Meša Selimović”

Gereova 16

71000 Sarajevo

 


Ponuda za realiziranje Škole u prirodi

Pozivamo vas da nam dostavite ponudu za realiziranje Škole u prirodi, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno-korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Sl. novine Kantona Sarajevo 36/2010) i Izvedbenog plana i programa Škole u prirodi učenika četvrtog razreda Osnovne škole “Meša Selimović” Sarajevo za školsku 2017/2018. godinu.

U ponudi obavezno dostaviti:

 • Dokaz o posjedovanju odgovarauće licence i dokaze o ispunjavanju drugih uslova za obavljanje registovane djelatnosti,
 • Dokumentaciju kojom dokazuju reference i iskustvo u organizaciji i realizaciji ovih oblika odgojno-obrazovnog rada (ugovori, preporuka),
 • Turistički paket usklađen sa Izvedbenim planom i programom Škole u prirodi, koji se realizira na relaciji Sarajevo – Neum,
 • Tačan opis odredišta, podatke o položaju, kategoriji, udobnosti, smještaj prilagođen učenicima, ishrana prilagođena svim učenicima,
 • Autobusi vrhunskog kvaliteta, tehnički pregledani i ispravni (Pisani dokaz – dokumentacija)
 • Broj dana u aranžmanu,
 • Termin polaska,
 • Termin odlaska.

Pored navedene destinacije Agencije mogu dati ponudu i prijedlog svoje maršute u skladu sa Pravilnikom i našim Izvedbenim planom i programom, sa posebnim osvrtom na ciljeve.

Ponude dostaviti na adresu:

JU OŠ “Meša Selimović”

Gereova 16

71000 Sarajevo

Rok za dostavljanje ponude je 3. april 2018. godine.

Zainteresovani subjekti Izvedbeni plan i program mogu preuzeti u prostorijama škole svakim radnim odanom od 8.00 do 16.00 sati.