Predavanje o unapređenju oralne higijene kod najmlađih


21.12.2016.

Najmlađim učenicima naše škole, doktorica stomatologije Mervana Spahić Dizdarević održala je kratko predavanje u kojem im je dala smjernice za pravilnu oralnu higijenu, ali i ukazala na važnost redovne posjete stomatolozima.