Predavanje “Opasnost od mina”


Predstavnici EUFOR-a održali su veoma značajno predavanje o opasnostima od mina našim učenicima. Cilj ovog predavanja je upoznati učenike sa realnim opasnostima od mina, podići svjesnost o postojanju mina, kao i upoznati učenike kako pravilno reagovati u slučaju da se nađu u minama zagađenom području.

Iako je od završetka rata prošlo 22 godina, problem mina je i dalje aktuelan. Trenutna veličina minski sumnjive površine u Bosni i Hercegovini iznosi 1.091 km2 ili 2,2% u odnosu na ukupnu površinu, što je čini jednom od najzagađenijih zemalja minama u svijetu. Samo u periodu od završetka rata do danas stradala je 1.751 osoba, a od toga 612 sa smrtnim ishodom.