Predavanje “Oprezni i spremni”


U srijedu, 16.10.2019. godine, u prostorijama škole održano je predavanje o prevenciji i reagovanju u slučaju požara. Na ovom predavanju, koje je organizovala Općina Novi Grad Sarajevo, prisustvovali su radnici naše škole.