Prevencija društveno-neprihvatljivog ponašanja djece i mladih


13.12.2016.

U okviru Projekta “Prevencija društveno-neprihvatljivog ponašanja djece i mladih” u odjeljenju VII-2 su u periodu od 20.9. 2016. do 13.12. 2016. godine realizovane Radionice (ukupno njih 8) u saradnji sa predstavnicima HKO “Kruh sv. Ante” Sarajevo. U ovom periodu učenici su se družili sa realizatorima projekta Mirjanom Ostojić i Jasminom Šarenkapa. Kroz rad, ućenje, igru aktivno su govorili o različitim temama. Bilo je ovo jedno korisno i lijepo iskustvo.

Teme Radionica:

1. Nasilje

2. Ljudske potrebe

3. Emocije

4. Empatija

5. Komunikacija-aktivno slušanje

6. Donošenje odluka

7. Rješavanje konflikata

8. Razvijanje saradnje.