Prva online sedmica


Obavještavamo učenike  od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 10.10.-14.10.2022. godine, realizovati prva ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2022/2023. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Trajanje časa 45 minuta.