Radionica za nastavnike


24.1.2017.

Nastavljena je saradnja u sklopu projekta “Prevencija društveno-neprihvatljivog ponašanja djece i mladih”, kroz dvije psihoedukativne radionice za nastavnike razredne i predmetne nastave, prva o temi “Stres i sagorijevanje”, a druga “Aserativnost u komunikaciji”. Realizatorice projekta su psihoginje Mirjana Ostojić i Jasmina Šarenkapa iz Trauma centra HKO “Kruh sv. Ante” Sarajevo.