Raspored smjena i početak nastave


Nastava u novoj školskog godini počinje u ponedjeljak, 4. septembra 2017. godine.

Prvi dan nastava će se odvijati u periodu od 08.00 do 9.00 sati za II, IV, V, VI i VII razred, a od 10.30 do 11.30 za  III, VIII i IX razred.

Svečani prijem prvačića je u ponedjeljak, 4. seprembra, sa početkom u 18.00 sati.

Od 5. septembra nastava će se realizirati prema sljedećem rasporedu smjena. 

 

Raspored smjena