Razrednici


 

2022/2023.
I-1 Smajović Alma IV-1 Kačar Sabina VII-1  Hadžimešić Selma
I-2 Bečić Selma IV-2 Kerić Ahmedina VII-2 Islamović Amila
I-3 Mujić Minela IV-3 Muhović Belma VII-3 Salman Dženita
II-1 Tahmaz Indira V-1  Planić Mizo VIII-1 Hasanović Šeila
II-2 Šunje Elvisa V-2 Đonlić-Hasanović Irma VIII-2 Hukić Huko
II-3 Salkić Eldina V-3 Dilberović Belma VIII-3 Ramović Emina
III-1 Halimanović Eldina VI-1 Idrizović Senada IX-1 Marković Slavica
III-2 Perteši Ajla VI-2 Đuhera Fahira IX-2 Hurić Šejla
III-3 Ćatović Amra VI-3 Škaljo Anesa IX-3 Gojaković Samira