Realizovan projekat “Ostani smiren – pomaganje i hrabrost”


U sklopu projekta “Ostani smiren- pomaganje i hrabrost” u mjesecu decembru, učenici I razreda imali su priliku slušati ljekare i medicinske sestre . Ovom prilikom su se detaljnije upoznali sa radom ljekara i medicinskih sestara u bolnici i u hitnoj pomoći. Nakon posjete, učenici su dobili diplome za hrabrost, jer su svojim aktivnostima pokazali koliko su hrabri.