Stručni skup “Implementacija eksterne evaluacije u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole”


Stručni skup “Implementacija eksterne evaluacije u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole” u organizaciji Udruženja učitelja Kantona Sarajevo održan je  u petak, 22.12.2017. godine, sa početkom u 18.00 sati, u prostorijama naše škole. Skupu je prisustvovao veći broj učiteljica i učitelja i ostalih zainteresiranih strana. Uvodničar na ovomstručnom skupu bila je pedagogica naše škole Mediha Musić, a nakon nje su predstavnici udruženja govorili o procesu analize problema implementacije eksterne evaluacije u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole, te predložili rješenja. 

Skupu je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  Elvir Kazazović.