Studijska posjeta međunarodnom sajmu knjiga i učila INTERLIBER Zagreb


Uposlenici naše škole posjetili su međunarodni sajam knjiga i učila INTERLIBER u Zagrebu, gdje su se upoznali sa najrecentnijim izdanjima i učilima iz oblasti koje su predmet njihovog interesovanja.

Posjeta je realizirana 11. i 12. novembra.