“Svi smo različiti a svi isti”


Na času Odjeljenske zajednice, učenici VIII-1 razreda bavili su se jednakošću djece kroz njihove različitosti, pod budnim okom razrednice Dženaide Čengić.

 

Na ovoj radionici učenici otkrivaju po čemu se razlikuju, šta imaju zajedničko i da su na kraju svi jednaki – samo dijete.

Na podu je kredom nacrtana  linija.Čim se spomene neka karakteristika, učenici koji smatraju da je imaju odmah prelaze preko crte.

Svi oni koji …

  • Su danas u farmerkama
  • imaju plave oči
  • koji su 2005.godište
  • koji su posjetili druge zemlje u Evropi
  • redovno čitaju knjige
  • imaju starijeg brata ili sestru
  • su bili predmet diskriminacije

Formiraju se grupe osoba sa istim karakteristikama. Kratko ostaju zajedno kako bi raspravljali šta imaju zajedničko.

 

Učenici razmatraju sljedeća pitanja:

  • Kakav pogled na svijet imaju osobe sa plavim očima?
  • Da li se iko našao u grupi s nekim za kojeg je smatrao da nema ništa zajedničko s njim?
  • Kakav je osjećaj biti dio velike grupe? Kakav je osjećaj biti sam?

Razrednici bilo je beskrajno drago da ni u jednom momentu nije bio izdvojen samo jedan učenik.