Treća online sedmica


Obavještavamo učenike od V do IX razreda, da će se u narednoj sedmici, od 26.02.-29.02.2024. godine, realizovati treća ONLINE SEDMICA u skladu sa Godišnjim programom rada za 2023/2024. godinu. Nastava će se odvijati po ustaljenom rasporedu. Satnica časova data je u prilogu.