Učenici sedmih razreda posjetili pet najzančajnih ustanova Bosne i Hercegovine


U skladu s Programom rada Službe i potpisanim sporazumima o saradnji između Općine Novi Grad Sarajevo i pet ustanova od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu predviđeno je da učenici sedmog razreda naše škole posjete najljepše muzeje i institucije koje govore o kulturno- historijskom nasljeđu našeg grada.  Nakon dobivenih saglasnosti od strane roditelja, šezdeset osam učenika sedmog razreda sa svojim razrednicama Hadžimešić Selmom, Islamović Amilom i Salman Dženitom u organizaciji općine Novi Grad, krenuli su 2.06.2023. godine u 10.00 sati ujutro ispred škole, te obišli pet planiranih, važnih i poznatih institucija grada Sarajeva. Prijevoz je bio dogovoren i učenici nisu plaćali ulaznice u ove ustanove. Na raspolaganju su imali dva autobusa, jedan manji i veći. Svi skupa su uživali u svemu što su vidjeli i čuli. Obišli su Brusebezistan – Muzej grada Sarajeva, bivši muzej Mlade Bosne, zatim Bošnjački institut, Gazi Husrev-begovu biblioteku i na kraju Zemaljski muzej. Vidjeli su predivnu maketu našeg grada, veliki broj fotografija iz različitih historijskih perioda, par filmova i predivna djela naših poznatih likovnih umjetnika, među kojima bi izdvojili Mersada Berbera i Safeta Zeca. Djed naše učenice Lavić Umihane, a inače direktor Gazi Husrev-begove biblioteke, dočekao nas je, pozdravio i zaželio lijep boravak u njihovoj biblioteci. Nakon kraćeg obraćanja uručio nam je Monografiju grada Sarajeva koja će u budućnosti krasiti police naše biblioteke. Sa ovog impresivnog razgledanja grada smo se vratili u 15:00 sati, a u dodatku su zajedničke slike koje su nastale tokom ovog divnog obilaska.