Uposlenici škole


Nastavnici predmetne nastave Nastavnici razredne nastave Tehničko osoblje
Marković Slavica,Salman Dženita,

Hasanović Šeila

Feriz Alma

BHS jezik i književnost

Smajović Alma

Bečić Selma

Mujić Minela

Tucović Eldar

domar

Gojaković Samira,

Huko Hukić,

Idrizović Senada

Matematika

Tahmaz Indira

Šunje Elvisa

Salkić Eldina

Hodžić Ahmo,

Suljević Admir

čuvari

Islamović Amila,Ramović Emina,

Planić Mizo

Engleski jezik

Halimanović Eldina

Ćatović Amra

Perteši Ajla

Išerić Bahrija

servirka

Hadžimešić Selma,Đonlić-Hasanović Irma

Njemački jezik

Kerić Ahmedina

Kačar Sabina

Muhović Belma

Musić Sabina,

Katana Senija,

Suljević Aida,

Šesto Hanifa,

higijeničarke

Hurić ŠejlaHistorija/Povijest Dilberović Belma
Čengić DženaidaGeografija/Zemljopis
Terzić Sabina,Atlić Dijana

Informatika

Ćorić Mirza,Čoko Almira

Tehnička kultura

Burić-Ligata MašaFizika
Alispahić Sabina

Hemija/Kemija

Kukić Alem,Suljić Izet

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Škaljo AnesaBiologija
Ćulah AzraLikovna kultura/DKR
Đuhera FahiraMuzička/Glazbena kultura
Čemo Kemal,Memčić-BrajanovićAmira

Vjeronauka

Hasanić Razija Priroda
Mahmutović Amela

Kultura življenja

Mašnić Selvira

Građansko obrazovanje

Bibliotekarka Jahić Ekrem

Sekretar Oručević Amra

Pedagog Musić Mediha

Socijalni radnik Muharem Aldijana

Psiholog Rustempašić Naida

Zamjenik direktora Kukić Alem

Direktor Radonja Hamdo