Uputstvo za online prijave i upis u srednje škole


U uputstvu, koje je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijave i upisa u srednje škole u školskoj 2017/2018. godini koji se provodi online putem preko web stranice: upis.emis.edu.ba. U uputstvu ćemo vas informisati o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijave na sistem kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sistemu Kantona Sarajevo. Također, prikazat ćemo sve što online način prijave i upisa u srednje škole pruža, kao što su pregled nad ličnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima, te detaljan pregled rang lista sa strukturom bodova na osnovu kojih je izračunat vaš plasman na svakom pojedinom prijavljenom programu obrazovanja.

Vrlo je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na internet stranici: http://upis.emis.edu.ba, a na kojoj će biti objavljeni uslovi i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad na sistemu.

Uputstvo u pdf formatu možete preuzeti sa ovog linka.

/izvor mon.ks.gov.ba/