Vijeće Evrope pokrenulo obrazovni portal za online učenje


U čast obilježavanja 70 godina rada, Odjel za obrazovanje Vijeća Evrope pokrenuo je obrazovni portal za online učenje.

Portal se sastoji od tri dijela i to:
1. Katalog svih resursa Vijeća Evrope za nastavnike – dostupan na engleskom i francuskom jeziku, sa funkcijom pretraživanja
na temu publikacije, ciljne grupe, dob;
2. Učionice za samoučenje;
3. Master učionice – pilot master učionice će biti pokrenute u septembru tekuće godine.

Obrazovnom portalu možete pristupiti putem slijedećih linkova:
https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.coe.int/en/web/education/-/launch-of-the-council-of-europe-e…