Webinar za roditelje- Vakcinacija djece sa komorbiditetima protiv COVID-19


Poštovani,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, organizuje webinar za roditelje na temu „Vakcinacija djece sa komorbiditetima protiv COVID-19“.

Webinar će se održati 29. decembra 2021. godine (srijeda), sa početkom u 14:00 sata, putem aplikacije Webex Meeting.

Podaci za pristup webinaru:

•       LINK: https://zzjzks.webex.com/zzjzks/j.php?MTID=m29a2dbf9f0415a5fe7d1032bc805e3f6

•       Meeting number: 2365 573 3068

•       Password: nmXZxJGM932

Informacija o navedenom webinaru kao i link za pristup bit će objavljen i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.


S poštovanjem,


Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
Ministry for Education
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 562 128
E-mail: mo@mo.ks.gov.ba
https://mo.ks.gov.ba/