Zaštitimo mentalno zdravlje djece


U cilju ublažavanja posljedica epidemije COVID19 virusa, MONKS preporučuje aktivni rad sa djecom na očuvanju njihovog mentalnog zdravlja.
Priručnik preporučen od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo možete preuzeti ovdje.