Edukacija-digitalne kompetencije


U skladu sa aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u vezi sa edukacijom nastavnika/profesora razredne nastave sa ciljem realizacije Nastavnog plana i programa za predmet Informatika, nastavnice razredne nastave prvog i drugog razreda prisustvovale su edukaciji “Digitalne kompetencije”, 10. i 12. januara 2018. godine.