Naši uposlenici na interaktivnoj radionici “Emocionalni izazovi u odgojno-obrazovnom radu”


Izdavačka kuća Bosanska knjiga iz Sarajeva, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, organizovala je interaktivnu radionicu o temi “Emocionalni izazovi u odgojno-obrazovnom radu”.

Radionica je bila namijenjena nastavnicima razredne i predmetne nastave, pedagozima kao i direktorima osnovnih škola.

Interaktivnu radionicu vodio je profesor rehabilitator Darko Kobetić, a obrađene su teme  koje se odnose na emocionalna stanja pojedinca u zavisnosti od dominantne strukture ličnosti, granice u privatnom i profesionalnom životu, sistem organizmičke samoregulacije kroz osvještavanje vlastitih potreba i načina zadovoljavanja istih unutar inkluzivnog odgojno obrazovnog sistema.