Savjeti za učenike


S cijem pružanja podrške učenicima pri polasku u školu, u prilogu je Infografika – Savjeti za učenike na koji način da se prilagode početku nove školske godine.
Želimo Vam uspješnu školsku 2021/2022. godinu.