2. Viteška: polaganje cvijeća i historisjki čas


Dvadeset peta godišnjica osnivanja 2. Viteške brigade obilježena je i svečanim polaganjem cvijeća na spomen obilježju ispred OŠ “Umihana Čuvidina” i učenjem fatihe za šehide i poginule pripadnike brigade.

Učenicima se obratio i ratni komandant Sead Čardaklija, koji je ukratko objasnio nastanak i ratni put brigade, kao i značaj obilježavanja ovakvih datuma i njegovanje tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata.