Engleski jezik: lektira za peti razred (V-2)


U svesku napisati kratki sadržaj na engleskom jeziku.

Required reading: ‘Mulan’- Plot overwiev in English language.

Lektiru možete preuzeti sa ovog linka.