Kalendar aktivnosti: eksterna matura, upisni rokovi u srednje škole…


Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić donijela je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.

Kalendar navedenih aktivnosti možete preuzeti ovdje.