Naša škola dio projekta “Otpad nije smeće”


Od danas je naša škola dio projekta “Otpad nije smeće”, koju realizira KJKP “Rad” Sarajevo i čiji je cilj jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša.

U sklopu projekta planirane su sljedeće aktivnosti:
– Postavljanje mobilijara za selektivno odlaganje otpada u unutrašnje prostorije škola,
– Održavanje dva edukativna časa,
– Takmičenje u izradi najboljeg eko-dvorišta,
– Takmičenje u prikupljanju reciklažnih sirovina iz reciklažnih kontenjera,
– Završna manifestacija i podjela nagrada i poklona.