Sekcije


Ekološka sekcija Selma Bečić Četvrtak                           11.35 – 13.10
Engleski jezik – produženi boravak Emina Ramović Ponedjeljak                      12.25 – 13.10
Recitatorska sekcija 1 Sabina Kačar Petak                               12.25 – 13.10
Civitas Dženaida Čengić Petak (svakih 14 dana)    12.00 – 13.20
Dramska sekcija Belma Muhović I smjena: Srijeda              11.35 – 12.20
II smjena: Srijeda            12.30 – 13.15
Manekeni Belma Dilberović I smjena: Ponedjeljak      11.35 – 12.20
II smjena: Ponedjeljak    12.30 –  13.15
Literarna sekcija Ajla Perteši I smjena: Ponedjeljak       11.35 – 12.20
II smjena: Ponedjeljak      12.30 – 13.15
Likovna sekcija Amra Ćatović I smjena: Srijeda              11-35 – 12.20
II smjena: Srijeda              12.30 – 13.15
Ples Alma Smajović I smjena: Utorak               10.45 – 11.30
II smjena: Utorak             16.10 – 16.55
Dramsko-recitatorska sekcija Elvisa Šunje I smjena: Petak                11.35 – 12.20
II smjena: Četvrtak           12.40 – 13.25
Tehnička sekcija Namik Muradbegović I smjena: Ponedjeljak       13.10 – 14.00
II smjena: Ponedjeljak       12.20 – 13.10
Engleski jezik (Happy kids) Amila Islamović Petak                                 12.00 – 12.45
Historijska sekcija Šejla Hurić Srijeda                               13.15 – 14.00
Likovna sekcija Azra Ćulah Prva smjena (VI, VII, IX) Ponedjeljak 13.25 – 14.00
Prva smjena (V, VII) Četvrtak 1              8.35 -19.20
Hor Fahira Đuhera