Daily Archives: 24/12/2018


Cilj kampanje 16 dana aktivizma je prenijeti poruke nenasilja ali i netolerancije prema svim oblicima nasilja, uključujući i nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje

LJUDI SU SREDNJEG RODA